บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ฉลองก้าวสำคัญในการยื่นขอใบอนุญาตปลูกและวิจัยกัญชาทางการแพทย์จาก อย.

15.03.2021

จากซ้ายไปขวา:

1. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

2. ผศ. ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน

3. คุณนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

4. ดร.สุรพล ใจวงษ์ษา รองอธิบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

5. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

6. คุณปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือบูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

7. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตที่ 1

8. คุณอนรรฆ พิชเยนทรโยธิน กรรมการ บริษัท บีสโบค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด

9. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

10. คุณจักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท บีสโบค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด

 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 15 มีนาคม 2564 – บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บูทิค”) โดย บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในกลุ่มบูทิค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ร่วมต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติ นำโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต ปิตุเตชะ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ยังศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตารางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของ รมช. และคณะ การเปิดตัวศูนย์วิจัยดังกล่าวต่อยอดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บีสโปค และ RMUTL ในเดือนตุลาคม 2563 สำหรับการวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงในจังหวัดน่าน

หลังจากมีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขในช่วงต้นปี 2564 ให้ภาคเอกชนใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงในอาหารและเครื่องสำอางได้ตามเงื่อนไขที่ อย. กำหนด ทาง บีสโปค และ RMUTL ได้ร่วมทำงานอย่างหนักและต่อเนื่อง เพื่อเร่งความสามารถในการวิจัย พัฒนา และเพาะปลูก โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบดั้งเดิมของไทย ซึ่งมีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง เมื่อเร็ว ๆ นี้ความร่วมมือดังกล่าวได้บรรลุความสำเร็จอีกขั้น หลัง RMUTL ได้ยื่นคำขออนุญาตการปลูกและวิจัยกัญชาทางการแพทย์จาก อย. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

บีสโปค ภายใต้การบริหารของบูทิค ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการและพื้นที่เพาะปลูกกัญชาในร่มที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร เพื่อการเพาะปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานการแพทย์ โดยห้องปฏิบัติการในร่มจะช่วยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกัญชาและกัญชงที่มีคุณภาพสูงสุด

ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า “การวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงมีความสำคัญอย่างมากต่อมหาวิทยาลัยในการขยายขอบเขตสาขาวิชาแก่บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เรามุ่งให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของกัญชาและกัญชง รวมถึงการนำผลิตผลเหล่านี้ไปใช้ทั้งในทางการแพทย์และทางพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปลดล็อคกัญชาและกัญชงถูกกฎหมายจากทางรัฐบาล ทั้งยังเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบีสโปค และเชื่อมั่นว่าห้องปฏิบัติการและพื้นที่เพาะปลูกกัญชาในร่มที่ทันสมัยจะช่วยให้น่านเป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกกัญชาและกัญชงคุณภาพสูงในอนาคต”

นาย จักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”)  กล่าวว่า “ธุรกิจกัญชาและกัญชงเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตไม่กี่รายในตลาดที่มีกระบวนการการใช้ห้องปฏิบัติการในร่ม บีสโปค มุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับพรีเมี่ยม โดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ เรามีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง ที่ผลิตโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราในจังหวัดน่านสู่ตลาดไทยในเร็วๆ นี้”

 

นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต ปิตุเตชะ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงในจังหวัดน่าน

นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บูทิค ในนามของ บีสโปค มีแผนที่จะสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพมากมาย ที่จะมาช่วยเสริมต่อโครงการด้านการโรงแรมและการบริการ รวมทั้งโครงการเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ของเรา ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัย เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตกัญชาและกัญชงเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์ด้านการท่องเที่ยวคลื่นลูกใหม่ โดยเรามีแผนที่จะเปิดตัวกลยุทธ์ด้านสุขภาพของบีสโปคภายในปีนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคทางด้านกัญชาและกัญชง พร้อมเตรียมการเปิดตัวร้านค้าปลีกหลายแห่งในไทยเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของเราในลำดับต่อไป”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ติดต่อ info@boutiquecorporation.com

LATEST NEWS

03.04.2018

Summer Hill, the summer-inspired community hub in Phra Khanong district, held its grand opening on Tuesday, April 3rd 2018.

05.04.2016

Boutique Corporation Ltd., Thailand’s premier property developer, today proudly announces the soft opening of the Hyatt Place Phuket, Patong, the first Hyatt Place branded hotel in Southeast Asia, marking another milestone for the development of Boutique Corporation’s real estate business in the country.

18.05.2016

CHICAGO - May 18, 2016 - Hyatt and Boutique Corporation Ltd. announce the opening of Hyatt Place Phuket, Patong on the island of Phuket, Thailand. The 161-room beachside hotel marks the first Hyatt Place hotel in Southeast Asia, and features the Hyatt Place brand’s stylish design, casual atmosphere and practical amenities such as free Wi-Fi and 24-hour food offerings.