บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับใบอนุญาต อย. เพิ่มเติม เพื่อการผลิตและเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

16.12.2021

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 16 ธันวาคม 2564 – ก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จครั้งล่าสุดของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (มทร. ล้านนา) โดยความร่วมมือและสนับสนุนด้านการเพาะปลูกกัญชาร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“กลุ่มบีสโปค”) ภายใต้บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บูทิค”) หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการผลิตและเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการแพทย์แผนไทย

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มทร. ล้านนา และกลุ่มบีสโปคได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำขออนุญาตผลิตและเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการแพทย์แผนไทย ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2565 ใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ กลุ่มบีสโปค และเหล่าพันธมิตร ในการเพาะปลูกต้นกัญชาได้ถึง 406 ต้นจากเมล็ดกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ที่นำเข้ามา ต่อการปลูก 1 รอบ ซึ่งใบอนุญาตที่กลุ่มบีสโปคได้รับสามารถครอบคลุมการปลูกได้ถึง 4 รอบต่อปีโดยคาดว่าการปลูกต้นกัญชาได้ประมาณ 1,624 ต้นต่อปี ต้นกัญชาดังกล่าวจะสามารถผลิตดอกกัญชาแห้งได้จำนวนหลายกิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับการสกัดน้ำมันและผลิตยาแพทย์แผนไทย ทั้งนี้จะปลูก ณ สถานที่ซึ่งเป็นระบบการเพาะปลูกในร่มที่ก่อสร้างโดยกลุ่มบีสโปค ณ มทร. ล้านนา จังหวัดน่าน ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากนวัตกรรมของ กลุ่มบีสโปค ที่จะดูแลการเพาะปลูกผ่านทีมเพาะปลูกกัญชาที่มีความเชี่ยวชาญ

 

ภายใต้ใบอนุญาตที่จะออกใหม่ฉบับนี้ มทร. ล้านนา ร่วมกับกลุ่มบีสโปค จะสามารถจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้งไปยังหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการผลิตยาแพทย์แผนไทยและน้ำมันที่มีส่วนผสมของกัญชา  และจะนำยาแพทย์แผนไทยและน้ำมันต่าง ๆ ไปจำหน่ายผ่านคลินิกระดับพรีเมียม และศูนย์สุขภาพในเครือข่ายของกลุ่มบีสโปค โดยคลินิกแห่งแรกจะตั้งอยู่ ณ โครงการ Summer Point ที่เป็นอาคารแบบ mixed-use ที่เปิดใหม่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง บนถนนสุขุมวิท ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

 

นอกจากนี้ ใบอนุญาตฉบับใหม่ ดังกล่าวที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะช่วยส่งเสริมให้กับใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงาน อย. ที่มีอยู่เดิม ซึ่งออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับการอนุญาตนำเข้ากัญชา 41 สายพันธุ์ จำนวนไม่เกิน 398 เมล็ด เพื่อการเพาะปลูกและการวิจัยและพัฒนากัญชาต่อไป

 

โดยล่าสุด การเพาะเมล็ดกัญชาเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 85% จากช่วงระยะการเพาะเมล็ดจนถึงระยะปัจจุบันหรือที่เรียกว่าระยะการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบัน มีเมล็ดกัญชาที่เติบโตทั้งหมด 99 จาก 117 เมล็ดที่อยู่ในระหว่างระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยวัฏจักรการเติบโตนี้ จะคงอยู่จนถึงรอบการเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ อัตราความสำเร็จดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับสูงและบ่งบอกถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของการเพาะปลูกพืชกัญชาที่มีคุณภาพ

 

นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ห้องปฏิบัติการของเราที่จังหวัดน่านได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างเต็มระบบ เพื่อที่กลุ่มบีสโปค จะสามารถผลิตและเพาะปลูกกัญชาที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำมันกัญชา ยาแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากกัญชา ที่จะจัดจำหน่ายในคลินิกของเราเป็นครั้งแรก ภายในโครงการ Summer Point พระโขนง ในช่วงไตรมาสที่สอง ของปี 2565 ได้อย่างเต็มคุณภาพ ตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้ความสำเร็จของการเปิดตัวธุรกิจกัญชาและธุรกิจสุขภาพไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรของเรา อาทิ มทร. ล้านนา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข เราหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจบูทิค และกลุ่มผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพสูง จากการที่ประเทศไทยได้กลับมาเปิดประเทศและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง”

 

ทั้งนี้กลุ่มบีสโปค และความร่วมมือกับมทร. ล้านนา กำลังพัฒนาและขยายประสิทธิภาพในการเพาะปลูกกัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของธุรกิจ และการวางแผนพัฒนาสถานที่เพาะปลูกในร่มขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการเพาะปลูกกว่า 20,000 ต้น ภายในพื้นที่กว่า 6 ไร่ ของวิทยาเขตของมทร. ล้านนา ซึ่งจะพร้อมเปิดดำเนินการในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ที่จะถึงนี้

1. Bespoke_Master Growers Team.jpg

2. Germination Stage.jpg

3. Vegetative Stage Day 2.jpg

4. Vegetative Stage Day 5.jpg

5. Plants ready to transplant.jpg

LATEST NEWS

18.02.2022

Seed Plant NFTs ทั้ง 99 แบบของ CannaThai420 ได้รับการริเริ่ม พัฒนา และจำหน่ายหมดภายใน 48 วัน